ΣΧΕΤΙΚΑ

Tο «Be the Miracle – Το Θαύμα ΑΜΚΕ για την στήριξη της οικογένειας» είναι μια εθελοντική οργάνωση που έχει ως στόχο την στήριξη της οικογένειας και του παιδιού.

 

Σε μια κοινωνία που δεν πιστεύει σε Θαύματα, μια ομάδα ανθρώπων, αποτελούμενη από καθηγητές, καλλιτέχνες, προπονητές και ψυχολόγο, ασχολείται καθημερινά με οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

 

Για την επίτευξη του έργου μας, δίνουμε πρώτα έμφαση στα παιδιά και τις ανάγκες τους. Έπειτα η ομάδα αξιολογεί το είδος και το μέγεθος του προβλήματος της κάθε οικογένειας και ανάλογα πράττει.