ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ BE THE MIRACLE

Τα παιδιά μέσα από τη δράση της εφημερίδας του Οργανισμού, γράφουν ποικίλα κείμενα με στόχο να εξωτερικεύουν τις ευαισθησίες τους, τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους. Μαθαίνουν να κατακτούν νέες γνώσεις, να μαθαίνουν, να σκέφτονται κριτικά απέναντι στα δρώμενα των σύγχρονων κοινωνιών, ώστε αύριο να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι και ενεργοί πολίτες, να συνεργάζονται, να νιώθουν δημιουργικά και τέλος ικανοποιημένα μέσα από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δράση.

 

Επίσης μέσα από τις περιστάσεις που δημιουργούνται από την καθημερινότητα, μπαίνουν ερωτήματα που έχουν σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα, τα οποία τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν ερχόμενα σε επαφή με την ίδια την κοινωνία. Στα πλαίσια λειτουργίας της εφημερίδας δίνονται οι ευκαιρίες σε κάθε παιδί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του για ανάγνωση, γραφή, γνώση, συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη στο μέτρο των ατομικών του δυνατοτήτων, καθώς βρίσκει σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων εκείνες που ταιριάζουν στις ικανότητες του, πετυχαίνει την αποδοχή από φίλους, συμμαθητές, γονείς, δασκάλους, σχηματίζει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του και τις δυνάμεις του, πιστεύει στις ικανότητες του, συνειδητοποιεί τις αδυναμίες του. χωρίς συναισθήματα κατωτερότητας (γιατί η αποδοχή προηγείται και η ανταγωνιστική διάθεση μειώνεται), νιώθει ικανοποιημένο.

 

Η εφημερίδα μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη ενός παιδιού να διαβάζει σε αυτή, με χαρά ένα κείμενο γνωστικού περιεχομένου ή μη, καθώς αυτό θα είναι προϊόν ενός άλλου παιδιού της ίδιας δράσης. Παράλληλα καθιστά την ανάγνωση βιβλίων ή άρθρων ευχάριστη διαδικασία, εφ’ όσον αυτή έχει σα στόχο αρχικά τη συγγραφή και στη συνέχεια την ανακοίνωση της δουλειάς του τόσο σε συμμαθητές όσο και σε γονείς και φίλους υπό τη μορφή άρθρου στην εφημερίδα του Οργανισμού. Ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο δουλειάς το παιδί αποδεσμεύεται από το σχολικό βιβλίο και αναπτύσσει τη δεξιότητα ικανότητας χρήσης ποικίλλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας, «μπαίνει» στη γλώσσα των εξωσχολικών βιβλίων και στη διαδικασία της έρευνας μέσω διαδικτύου οπότε και εξοικειώνεται με διάφορα είδη κειμένων ηλεκτρονικών και μη.

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο
για να διαβάσετε το 13ο φύλλο της εφημερίδας

«Ο Δρόμος προς το Θαύμα»
απο το BeTheMiracle.